Nedan ser du alla event inom zonen!
2019-September
2019-09-10 - 18:00 - 20.30 Strategisk Styrelseutbildning - Fördjupning Kommunikation
Norra Stockholm Mer info senare
Stockholmsidrotten Info / Anmäl
2019-09-12 - 18:00 - 20.30 Strategisk Styrelseutbildning - Valberedning/Revisor
Stockholmsidrottens kontor, Vretenvägen 4 i Solna
Stockholmsidrotten Info / Anmäl
2019-09-16 - 18:00 - 20.30 Strategisk Styrelseutbildning - Fördjupning Klubbmärke
Stockholmsidrottens kontor, Vretenvägen 4 i Solna
Stockholmsidrotten Info / Anmäl
2019-09-18 - 18:00 - 20.30 Strategisk Styrelseutbildning - Fördjupning Styrelseansvar
Norra Stockholm Mer info senare
Stockholmsidrotten Info / Anmäl
2019-09-24 - 18:00 - 20.30 Strategisk Styrelseutbildning - Fördjupning Väl fungerande möten
Norra Stockholm Mer info senare
Stockholmsidrotten Info / Anmäl
2019-09-26 - 18:00 - 20.30 Strategisk Styrelseutbildning - Fördjupning Policy
Stockholmsidrottens lokaler, Vretenvägen 4, Solna
Stockholmsidrotten Info / Anmäl
2019-November
2019-11-04 - 18:00 - 20.30 Strategisk Styrelseutbildning - Fördjupning Kommunikation
Södra Stockholm Mer info senare
Stockholmsidrotten Info / Anmäl
2019-11-06 - 18:00 - 20.30 Strategisk Styrelseutbildning - Fördjupning Klubbmärke
Södra Stockholm Mer info senare
Stockholmsidrotten Info / Anmäl
2019-11-12 - 18:00 - 20.30 Strategisk Styrelseutbildning - Fördjupning Styrelseansvar
Södra Stockholm Mer info senare
Stockholmsidrotten Info / Anmäl
2019-11-14 - 18:00 - 20.30 Strategisk Styrelseutbildning - Fördjupning Väl fungerande möten
Södra Stockholm Mer info senare
Stockholmsidrotten Info / Anmäl
2019-11-20 - 18:00 - 20.30 Strategisk Styrelseutbildning - Fördjupning Policy
Södra Stockholm Mer info senare
Stockholmsidrotten Info / Anmäl