Strategisk Styrelseutbildning - Fördjupning Policy


Datum: 2019-11-20
Tid: 18:00 - 20.30
Plats: Farsta Gård, lokalen Rättaren


Välkommen till en av fördjupningskvällarna i satsningen på ”Strategiskt styrelsearbete”

Kvällens ämne: "Policy"

Den här fördjupningen vänder sig till Dig som är förtroendevald och har ett extra ansvar för föreningens policys och handlingsplaner. Det finns tre tillfällen för dig att välja mellan.

Kvällen blandas med information och samtal runt de policys en föreningen bör ha och hur man skapar handlingsplaner för att konkretisera dessa.

Innehåll:

  • Vilka policys kan din förening behöva?
  • Vilka policys ska vår förening ha?
  • Hur ska vi ta fram dem?
  • Hur ska vi kommunicera ut dem?
  • Hur ska vi se till att framtagna policys efterlevs?

Erfarenhetsutbyte om vilka policys ni har och hur de fungerar.

Anmäl dig till fördjupningskvällen och få en bild över din förenings behov.

VÄLKOMNA

Stockholmsidrotten
ANMÄLAN

Förnamn
Efternamn
Personnummer (yyyymmdd-nnnn)
Email
Telefon
Allergier eller annan information
Grupp/Lag (tex P02-1)
Förening