Strategisk Styrelseutbildning - Fördjupning Kommunikation


Datum: 2019-11-04
Tid: 18:00 - 20.30
Plats: Farsta Gård


Välkommen till en av fördjupningskvällarna i satsningen på ”Strategiskt styrelsearbete”

Kvällens ämne: "Kommunikation"

Den här fördjupningen vänder sig till Dig som är förtroendevald och har ett extra ansvar för föreningens interna och externa kommunikation. Det finns tre tillfällen för dig att välja mellan.

Kvällen blandas med information och samtal runt vad kommunikation är.

Innehåll:

  • Vilka målgrupper behöver vi kommunicera med?
  • Vad är vårt budskap?
  • Hur når vi ut med vårt budskap?

Anmäl dig till fördjupningskvällen där kommer ni att få en möjlighet att reflektera och diskutera kring hur er förening kan vidareförädla ert kommunikationsflöde.

VÄLKOMNA

Stockholmsidrotten
ANMÄLAN

Förnamn
Efternamn
Personnummer (yyyymmdd-nnnn)
Email
Telefon
Allergier eller annan information
Grupp/Lag (tex P02-1)
Förening